Bảo Mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

YG đã xây dựng ứng dụng Nemo Arena dưới dạng ứng dụng Miễn phí. DỊCH VỤ này được cung cấp miễn phí bởi YG và được thiết kế để sử dụng như hiện tại.

Trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập về các chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân nếu có ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin trong liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư này.

1. Thu thập dữ liệu

Để có trải nghiệm tốt hơn, khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định thông tin cá nhân. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi lưu giữ và được sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin dùng để nhận dạng bạn.

Chúng tôi thu thập bốn loại dữ liệu chính (và trong phạm vi nó có thể cho phép xác định một người cụ thể hoặc được liên kết với dữ liệu có khả năng nhận dạng đó, chúng tôi sẽ coi đó là “Thông tin cá nhân Dữ liệu”):

 • Khi ai đó truy cập, tương tác hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm mọi email hoặc văn bản tin nhắn do chúng tôi hoặc thông qua Dịch vụ của chúng tôi gửi cho họ, chúng tôi có thể thu thập hoặc tạo dữ liệu kỹ thuật về họ. Chúng tôi thu thập hoặc tạo ra dữ liệu đó một cách độc lập hoặc với sự trợ giúp của bên thứ ba dịch vụ của bên thứ ba, bao gồm cả việc sử dụng “cookie” và các công nghệ theo dõi khác (như chi tiết hơn dưới đây).
 • Such data consists of connectivity, technical or aggregated usage data, such as IP address, in-game identifier, game statistics, game preferences, unique advertising ID (e.g. IDFA; you may reset such ID based on the operating system instructions ), non-identifying data regarding a device, operating system, browser or App version, mobile carrier, locale and language settings, user activity on our Services, in-App or Game activity (such as game play content/product interaction and advertising data); diagnostic data (i.e. crash data and game performance data). We do not use such data to learn a person’s true identity or contact details, but mostly to have a better understanding on how our users typically use and engage with our Services. The use of such technical and device data also helps us and our partners to deliver interest-based or otherwise more effective advertisements and content, to optimize our ad management and our users’ viewing experience, and to improve the overall performance and your user experience of our Services.
 • You may provide us Personal Data voluntarily, such as when you set up an account with us, contact us (through Facebook, Messenger, e-mail, in-game chat or any other channel, including any support services), when you post on our public forums or groups, when you provide us your e-mail address (such as when you sign-up to receive e-mail updates or gifts), when you participate in competition, contest, tournaments and other promotions, when you place any purchases in any of our Games, when you interact with other users through the in-game chat or when you choose to connect your Facebook, Google, Apple or similar account to any of our Games.
 • Sau khi bạn kết nối Trò chơi với tài khoản Facebook, Google, Apple hoặc tài khoản tương tự của mình, chúng tôi sẽ nhận được quyền truy cập vào hồ sơ công khai của bạn, bao gồm (trong phạm vi bạn xác định nó là “công khai”), nếu có, tên đầy đủ, (các) địa chỉ email của bạn được cung cấp cho Facebook, Google hoặc Apple, giới tính, ảnh hồ sơ hoặc ảnh tương tự, địa điểm, múi giờ và danh sách bạn bè của bạn chơi Trò chơi (cùng với ảnh của họ và thông tin hồ sơ công khai khác). Điều này sẽ cũng cho phép chúng tôi hiển thị ảnh hồ sơ công khai của bạn và bạn bè của bạn trong Trò chơi và để tạo danh sách bạn bè trong trò chơi của bạn. Ngoài ra, chúng tôi hoặc các đối tác quảng cáo của chúng tôi có thể nhận được từ Facebook và các kênh tiếp thị khác của chúng tôi thông tin chung liên quan đến hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo của chúng tôi, chẳng hạn như nhóm tuổi hoặc sở thích được nhắm mục tiêu và chúng tôi hoặc các đối tác của chúng tôi có thể liên kết dữ liệu chung đó với bất kỳ dữ liệu nào khác trong chiếm hữu. Để tìm hiểu thêm về các hoạt động quảng cáo của chúng tôi, vui lòng tham khảo Phần 8 bên dưới. Nếu bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi thông qua bên thứ ba như Facebook, Google hoặc Apple hoặc kết nối Dịch vụ của chúng tôi với bất kỳ tài khoản bên thứ ba nào, bạn cũng nên đọc các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật. Nếu bạn không rõ thông tin nào bên thứ ba ứng dụng đang chia sẻ với chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của ứng dụng bên thứ ba đó để để tìm hiểu thêm về thực tiễn bảo mật của họ.
 • Các giao dịch mua hàng trong trò chơi thường sẽ được xử lý bởi nhà cung cấp nền tảng có liên quan (ví dụ: Apple, Google hoặc Facebook) và chúng tôi sẽ không thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu tài chính của bạn, ví dụ: tín dụng của bạn số thẻ hoặc tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể nhận được Dữ liệu cá nhân phi tài chính của bạn liên quan đến việc mua hàng, chẳng hạn như tên, địa chỉ thanh toán, địa chỉ email và các mặt hàng đã mua, để thực hiện việc mua hàng của bạn và cho mục đích kế toán của chúng tôi.

2. Sử dụng dữ liệu

 • Việc thực hiện một hợp đồng. Chúng tôi sẽ sử dụng cơ sở này để xử lý cần thiết nhằm tạo ra Trò chơi, bao gồm trò chơi xã hội khi bạn chọn đăng nhập bằng Facebook, Google hoặc Apple và dịch vụ hỗ trợ sẵn có cho bạn và gửi cho bạn thông tin liên lạc về dịch vụ, quà tặng và giải thưởng.
 • Bằng lòng. Trong một số trường hợp hạn chế (khi bạn chọn đăng ký để nhận email tiếp thị trực tiếp, khi bạn chấp nhận cookie trên Trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên bằng lòng. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi).
 • Lợi ích chính đáng. Chúng tôi sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc duy trì và cải thiện các Dịch vụ và dịch vụ của chúng tôi, hiểu rõ Dịch vụ của chúng tôi hoạt động như thế nào được sử dụng, phân phát quảng cáo hiệu quả trong Trò chơi của chúng tôi và thông qua các kênh khác, phù hợp người dùng tạo danh sách bạn bè trong trò chơi, cải thiện dịch vụ khách hàng và hỗ trợ của chúng tôi hoạt động, phát hiện gian lận, bảo vệ và bảo mật người dùng, chính chúng tôi và Dịch vụ.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý. Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi cần làm như vậy để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý, ví dụ: được quy định trong văn bản áp dụng pháp luật hoặc nếu chúng tôi nhận được lệnh từ tòa án hoặc cơ quan quản lý.
 • Để tạo điều kiện, vận hành và cung cấp Dịch vụ của chúng tôi;
 • Để xác thực danh tính người chơi của chúng tôi và cho phép họ truy cập vào các tính năng bổ sung;
 • Để cung cấp cho người dùng các dịch vụ chăm sóc khách hàng, trợ giúp và hỗ trợ kỹ thuật;
 • Để cho phép bạn tương tác với những người chơi khác trong trò chơi;
 • Để tiếp tục phát triển, tùy chỉnh và cải thiện Dịch vụ cũng như trải nghiệm người dùng của bạn, dựa trên sở thích, kinh nghiệm và khó khăn chung hoặc cá nhân, bao gồm cả việc cá nhân hóa hồ sơ và danh sách bạn bè của bạn;
 • Để quản lý và phân phối quảng cáo hiệu quả hơn, bao gồm cả bối cảnh, hành vi và quảng cáo dựa trên sở thích dựa trên tiến trình và hoạt động trong trò chơi, dựa trên tùy chọn hoặc dữ liệu khác có sẵn cho chúng tôi hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả mục đích nhắm mục tiêu lại;
 • Để liên hệ với người dùng của chúng tôi (qua e-mail, Facebook, thông báo đẩy hoặc bất kỳ thông báo nào khác có sẵn kênh) với các thông báo liên quan đến dịch vụ chung hoặc được cá nhân hóa (chẳng hạn như mua hàng xác nhận hoặc thông báo bảo trì hệ thống); để liên hệ với người dùng của chúng tôi bằng các tin nhắn quảng cáo (chẳng hạn như cập nhật Trò chơi, tiền thưởng, tính năng mới, dịch vụ VIP, v.v.); và để tạo điều kiện thuận lợi, tài trợ và đưa ra các sự kiện và chương trình khuyến mãi nhất định;
 • Để hỗ trợ và tăng cường các biện pháp bảo mật dữ liệu của chúng tôi, bao gồm cả mục đích ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro gian lận, sai sót hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm nào;
 • Để tạo dữ liệu thống kê tổng hợp, dữ liệu phi cá nhân được suy ra hoặc ẩn danh hoặc bút danh dữ liệu (được hiển thị phi cá nhân) mà chúng tôi hoặc Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng để cung cấp và cải thiện các dịch vụ tương ứng của chúng tôi;
 • Để tuân thủ mọi luật và quy định hiện hành.

3. Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng chúng tôi sưu tầm dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn được gọi là Dữ liệu nhật ký. Cái này Dữ liệu nhật ký có thể bao gồm các thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) của thiết bị, tên thiết bị, điều hành phiên bản hệ thống, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thời gian và ngày của của bạn việc sử dụng Dịch vụ và các số liệu thống kê khác.

4. Cookie

Cookie là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu thường được sử dụng dưới dạng ẩn danh duy nhất số nhận dạng. Chúng được gửi tới trình duyệt của bạn từ các trang web bạn truy cập và được được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị của bạn.

Dịch vụ này không sử dụng các “cookie” này một cách rõ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã của bên thứ ba và các thư viện sử dụng “cookie” để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào cookie được gửi tới của bạn thiết bị. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số phần của cái này Dịch vụ.

5. Xóa dữ liệu cá nhân và đóng tài khoản

Ngoài bất kỳ quyền nào khác được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể bất cứ lúc nào chỉ đạo điều đó YG xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn bằng cách truy cập vào nút “Xóa tài khoản” trong áp dụng Chơi game và làm theo hướng dẫn. Việc lựa chọn tùy chọn này sẽ dẫn đến việc đóng cửa của bạn Tài khoản và xóa tất cả lịch sử chơi, thông tin mua hàng, mạng xã hội của bạn đăng nhập và các thông tin khác liên quan đến bạn liên quan đến Trò chơi. Xóa là không thể đảo ngược được. Nếu bạn duy trì Tài khoản với nhiều Trò chơi, bạn nên yêu cầu đóng của mỗi. Khi nhận được yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện ngay nhưng vui lòng dành chút thời gian để xử lý. Chúng tôi cũng có quyền giữ lại bản sao của bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà chúng tôi có pháp luật hiện hành yêu cầu phải giữ lại.

6. Bảo mật

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang cố gắng sử dụng phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ nó. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử an toàn và đáng tin cậy 100% và chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó.

7. Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ là hướng đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không do chúng tôi điều hành. Vì thế, chúng tôi ply khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không có quyền kiểm soát Và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ bên thứ ba các trang web hoặc dịch vụ.

8. Quyền riêng tư của trẻ em

Các Dịch vụ này không đề cập đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập cá nhân thông tin có thể nhận dạng được của trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng ta phát hiện Đó là một trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa ngay thông tin này từ của chúng tôi may chủ. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp chúng tôi với thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện những việc cần thiết hành động.

9. Quảng cáo

Trò chơi của chúng tôi bao gồm quảng cáo cho các dịch vụ và sản phẩm của bên thứ ba. Chúng tôi và của chúng tôi quảng cáo các đối tác sử dụng dữ liệu nhất định về bạn để cải thiện hoạt động quảng cáo của chúng tôi và làm cái quảng cáo chúng tôi phân phối hiệu quả hơn, phù hợp hơn và thú vị hơn, bao gồm cả việc triển khai dựa trên sở thích quảng cáo, cũng như hệ thống nhắm mục tiêu và đo lường quảng cáo và phân bổ.

Dữ liệu đó bao gồm số nhận dạng quảng cáo trên thiết bị của bạn (ví dụ: IDFA hoặc ID quảng cáo), để các trong phạm vi sẵn có, dữ liệu liên quan đến hồ sơ Facebook, Google hoặc Apple được kết nối của bạn (nếu bất kì, chẳng hạn như giới tính, khu vực hoặc quốc gia của bạn), nội dung trò chơi, ID người dùng trong trò chơi, sản phẩm sự tương tác dữ liệu và thông tin nhân khẩu học và dựa trên sở thích khác mà chúng tôi hoặc quảng cáo của chúng tôi đối tác có thể đã nhận được từ hoặc về bạn, dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc cơ sở pháp lý khác (ví dụ: BẰNG cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ tương ứng của chúng tôi hoặc dựa trên hợp pháp lợi ích mà chúng tôi đã mô tả ở trên).

Quảng cáo mà chúng tôi hoặc các đối tác quảng cáo của chúng tôi phân phối có thể được hiển thị trong Trò chơi của chúng tôi, Dịch vụ hoặc thông qua các kênh khác, chẳng hạn như các trang web và ứng dụng của bên thứ ba.

Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho hoạt động của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc điều khiển, hoặc cho nhân viên hoặc Nhà cung cấp dịch vụ mà chúng tôi không quản lý. Mọi thông tin bạn cung cấp ĐẾN các trang web, ứng dụng hoặc dịch vụ được quảng cáo thông qua Dịch vụ của chúng tôi sẽ được bảo vệ bởi chính sách bảo mật hiện hành được quy định trong đó. Hãy chắc chắn để đọc sự riêng tư chính sách của bất kỳ ứng dụng, dịch vụ và trang web nào của bên thứ ba mà bạn truy cập hoặc cấp quyền cho truy cập thông tin của bạn. Trách nhiệm của các bên thứ ba đó là bảo vệ mọi thông tin bạn cung cấp cho họ, vì vậy chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc họ sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân của bạn thông tin. ĐẾN tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập Chính sách cookie của chúng tôi.

Cách điều chỉnh tùy chọn của bạn về quảng cáo dựa trên sở thích Nếu bạn muốn ngăn việc sử dụng ID quảng cáo của thiết bị hoặc số nhận dạng khác cho quảng cáo dựa trên sở thích, bạn có thể thay đổi cài đặt thiết bị của mình để đặt lại ID quảng cáo hoặc từ chối quảng cáo như vậy (thông thường, điều này có sẵn trong phần “Quyền riêng tư” hoặc “Quảng cáo” phần trong cài đặt thiết bị của bạn). Nếu bạn sống ở Hoa Kỳ, Canada hoặc Châu Âu, bạn cũng có thể chọn không tham gia từ việc thu thập dữ liệu của bạn bởi các đối tác quảng cáo của chúng tôi tham gia Chương trình Kỹ thuật số Liên minh quảng cáo, bằng cách truy cập: www.aboutads.info/choices (dành cho Hoa Kỳ người dùng), www.youradchoices.ca/choices (dành cho người Canada người dùng), www.youronlinechoices.eu (dành cho Châu Âu người dùng).

Xin lưu ý rằng nếu bạn đặt lại ID quảng cáo của mình hoặc chọn không tham gia dựa trên sở thích quảng cáo đấy bạn vẫn có thể thấy quảng cáo trong Trò chơi của chúng tôi hoặc trên bất kỳ kênh nào khác, nhưng những quảng cáo đó sẽ không được được nhắm mục tiêu dựa trên các số nhận dạng được đề cập ở trên. Ví dụ: những quảng cáo như vậy có thể thay thế dựa trên bối cảnh, chẳng hạn như tiến trình và hành động của bạn trong Trò chơi hoặc tùy chọn ngôn ngữ của bạn. Vui lòng lưu ý rằng những hành động như vậy có thể dẫn đến trải nghiệm người dùng kém thú vị hơn.

Thông tin tổng hợp và phân tích Chúng tôi sử dụng các công cụ phân tích tiêu chuẩn của Google Analytics và có thể sử dụng các công cụ phân tích khác công cụ từ thỉnh thoảng. Các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư của những công cụ này phải tuân theo quyền riêng tư của chính chúng chính sách. ĐẾN tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập Chính sách cookie của chúng tôi.

https://policies.google.com/technologists/partner-sites .

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Để biết thêm thông tin về dữ liệu mà Google SDK xử lý và lưu trữ, hãy xem: https://support.google.com/admob/answer/7665968

10. Quyền của chủ thể dữ liệu – Khu vực kinh tế Châu Âu, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ Vương quốc

Nếu bạn là cư dân của Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), Thụy Sĩ hoặc Hoa Kỳ Vương quốc (Anh) về người mà chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân, bạn có quyền:

Yêu cầu quyền truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn (thường được gọi là “quyền truy cập chủ thể dữ liệu lời yêu cầu”). Cái này cho phép bạn nhận bản sao Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và kiểm tra xem chúng tôi là xử lý nó một cách hợp pháp.

Yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Điều này cho phép bạn có bất kì thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi có về bạn đã được sửa. Yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ Riêng tư Dữ liệu không có lý do chính đáng để chúng tôi tiếp tục xử lý dữ liệu đó. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa hoặc loại bỏ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi bạn thực hiện quyền của mình chủ đề xử lý (xem bên dưới).

Phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi đang dựa vào lợi ích hợp pháp (hoặc của bên thứ ba) và có điều gì đó về tình huống cụ thể của bạn làm cho bạn muốn phản đối việc xử lý trên cơ sở này. Bạn cũng có quyền phản đối khi chúng tôi là xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Điều này cho phép bạn yêu cầu chúng tôi ĐẾN tạm dừng việc xử lý Dữ liệu Cá nhân về bạn, chẳng hạn như nếu bạn muốn chúng tôi thành lập nó độ chính xác hoặc lý do xử lý nó.

Yêu cầu chuyển Dữ liệu cá nhân của bạn cho một bên khác

Không có phí thường được yêu cầu.

Bạn sẽ không phải trả phí để truy cập Dữ liệu Cá nhân của mình (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác quyền). Tuy nhiên, chúng tôi có thể tính một khoản phí hợp lý nếu yêu cầu truy cập của bạn rõ ràng vô căn cứ hoặc quá mức. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối thực hiện yêu cầu đó trong trường hợp trường hợp.

Những gì chúng tôi có thể cần từ bạn.

Chúng tôi có thể cần yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và đảm bảo quyền truy cập thông tin của bạn (hoặc thực hiện bất kỳ quyền nào khác của bạn). Đây là khác biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng Dữ liệu Cá nhân không được tiết lộ cho bất kỳ người nào người có không có quyền nhận nó. Quyền rút lại sự đồng ý.

[email protected]. Sau khi chúng tôi nhận được thông báo rằng bạn có đã rút tiền của bạn đồng ý, chúng tôi sẽ không xử lý thông tin của bạn cho mục đích hoặc các mục đích mà bạn ban đầu đồng ý, trừ khi chúng tôi có cơ sở pháp lý khác để làm như vậy theo luật.

Nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình theo luật hiện hành (ví dụ: Dữ liệu chung Sự bảo vệ Quy định (GDPR) hoặc GDPR của Vương quốc Anh), vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Nếu bạn muốn quản lý thông tin chúng tôi nhận được về bạn từ bên thứ ba ứng dụng hoặc nền tảng nơi bạn chơi Trò chơi của chúng tôi, chẳng hạn như Facebook, Apple hoặc Google, vui lòng làm theo hướng dẫn của ứng dụng bên thứ ba để cập nhật thông tin của bạn và thay đổi thông tin của bạn sự riêng tư cài đặt.

https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.
https://ico.org.uk/global/contact-us/.

11. Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Vì vậy, bạn nên xem lại điều này trang định kỳ đối với bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông tin mới Sự riêng tư Chính sách trên trang này.

Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 2023-08-08

12. Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ liên hệ chúng tôi tại [email protected].